نیاز هست بعد از ثبت سفارش و پرداخت مبلغ از طریق تیکت اسکن مدارک (کارت ملی و کارت بانکی که باهاش پرداخت کردید ) را ارسال کنید. بعد از تائید مدارک که بین چند ساعت تا 1 روز کاری انجام میشود سفارش شما پردازش و و اقدامات برای افتتاح حساب انجام میشود و حساب بین 7 تا 14 روز کاری ارسال میشود
شروع از
1,350,000

حساب پی پال امریکا پرسونال
افتتاح حساب فول وریفای از امریکا پرسونال
این حساب شامل وریفای کامل میباشد یعنی
__وریفای ویزا کارت یا مستر کارت
__وریفای شماره تلفن (گوگل ویس)
__وریفای SSN واقعی امریکا
نیاز هست بعد از ثبت سفارش و پرداخت مبلغ از طریق تیکت اسکن مدارک (کارت ملی و کارت بانکی که باهاش پرداخت کردید ) را ارسال کنید. بعد از تائید مدارک که بین چند ساعت تا 1 روز کاری انجام میشود سفارش شما پردازش و و اقدامات برای افتتاح حساب انجام میشود و حساب بین 7 تا 14 روز کاری ارسال میشود
شروع از
1,550,000

افتتاح حساب فول وریفای از آمریکا بیزینس
افتتاح حساب فول وریفای از امریکا بیزینس
این حساب شامل وریفای کامل میباشد یعنی
__وریفای ویزا کارت یا مستر کارت
__وریفای شماره تلفن (گوگل ویس)
__وریفای SSN واقعی امریکا
نیاز هست بعد از ثبت سفارش و پرداخت مبلغ از طریق تیکت اسکن مدارک (کارت ملی و کارت بانکی که باهاش پرداخت کردید ) را ارسال کنید. بعد از تائید مدارک که بین چند ساعت تا 1 روز کاری انجام میشود سفارش شما پردازش و و اقدامات برای افتتاح حساب انجام میشود و حساب بین 7 تا 14 روز کاری ارسال میشود
شروع از
0

حساب پی پال پرسونال آسیایی
حساب پب پال آسیایی
قیمت را به دلیل نوسانات ارزی از طریق تلگرام استعلام کنید
فعلا موجود نیست به زودی ارائه میشود