ما برای اولین بار افتتاح حساب پی پال بصورت فول وریفای را در ایران انجام میدهیم بدون نیاز به اخذ مدرک از شما . بعد از پرداخت و تائید حساب کاربری شما حساب ظرف مدت ۲ یا ۳روز کاریبرای شما ارسال خواهد شد . لازم به توضیح هست که نیاز به یک vps از آمریکا خواهید داشت که میتوانید خودتان برای ما بفرستید یا اینکه موقع تکمیل سفارش یک عدد وی پی اس نیز سفارش دهید
شروع از
800,000

حساب پی پال امریکا پرسونال
افتتاح حساب فول وریفای از امریکا پرسونال
این حساب شامل وریفای کامل میباشد یعنی
__وریفای حساب بانکی
__وریفای ویزا کارت یا مستر کارت
__وریفای شماره تلفن (گوگل ویس)
__وریفای SSN واقعی امریکا
شروع از
1,000,000

افتتاح حساب فول وریفای از آمریکا بیزینس
افتتاح حساب فول وریفای از امریکا بیزینس
این حساب شامل وریفای کامل میباشد یعنی
__وریفای حساب بانکی
__وریفای ویزا کارت یا مستر کارت
__وریفای شماره تلفن (گوگل ویس)
__وریفای SSN واقعی امریکا
شروع از
350,000

حساب پی پال پرسونال آسیایی
حساب پب پال آسیایی