برای ریموت و استفاده از پی پال ای پی ثابت و مطمئن

ریموت از کشور آمریکا

ریموت مناسب حسابهای آمریکا
قیمت را به دلیل نوسانات ارزی از طریق تلگرام استعلام کنید

ریموت از آلمان

ریموت مناسب حسابهای آسیایی (دبی مالزی سنگاپور فلیپین )
به شرط اینکه قبلا از این کشور ریموت شده باشید
قیمت را به دلیل نوسانات ارزی از طریق تلگرام استعلام کنید